Privacybeleid

Privacybeleid vergelijkenkies.com

Persoonsgegevens die u opgeeft zoals uw naam, maar ook uw e-mailadres, gebruikt vergelijkenkies.com enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. vergelijkenkies.com voldoet derhalve aan de privacywetgeving. De regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.


Privacyverklaring

Vergelijkenkies.com gebruikt dus enkel de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt. Vergelijkenkies.com neemt de door u verstrekte gegevens op in een beveiligd klantenbestand en u geeft toestemming voor het gebruik van uw gegevens om het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt, te realiseren. Vergelijkenkies.com respecteert de privacy van al haar gebruikers en bezoekers door de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk te behandelen. Wij zullen de door u verstrekte informatie geenszins delen met derden, verhuren, verkopen of op een andere manier verspreiden. vergelijkenkies.com mag uitsluitend persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, politie, justitie, toezichthouders, de belastingdienst of andere opsporingsinstanties wanneer aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan of een rechterlijk vonnis in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten zoals fraude of oplichting.


Websites van derden

Onze privacy verklaring is enkel van toepassing op vergelijkenkies.com en niet van toepassing op internetsites van derden die door hyperlinks op vergelijkenkies.com te bereiken zijn. Voor dergelijke websites geldt een andere privacy verklaring die u op de betreffende websites kunt inzien.


Vragen over ons privacybeleid

Indien u een vraag heeft over ons privacybeleid, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag.

Vergelijk & Kies: waarom niet minder betalen voor hetzelfde?

Ons motto: waarom zou je onnodig veel betalen voor een verzekering die dezelfde dekking heeft als een goedkopere verzekering, of een duur telefoonabonnement hebben met evenveel minuten, SMSjes en MBs als hetzelfde abonnement (maar dan goedkoper) bij een andere telecomprovider. Besparen op uw energierekening is voor de meeste mensen de grootst mogelijke besparing.