Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de website en functionaliteiten van www.vergelijkenkies.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden.


Definities

De volgende definities worden gebruikt of genoemd in de algemene voorwaarden.

Eigenaar: de eigenaren, tevens rechthebbenden van de website vergelijkenkies.com.

Gebruiker: u, de natuurlijke persoon, bezoeker (gebruiker) of rechtspersoon gebruikmakend van de website vergelijkenkies.com.

Diensten: het aanbieden van informatie en entertainment aan de Gebruiker via de website vergelijkenkies.com.

Website: alle voor de Gebruiker toegankelijke pagina's op vergelijkenkies.com.

Informatie: alle inhoud in de vorm van artikelen, broncode, afbeeldingen en content op de website vergelijkenkies.com.


Beperking aansprakelijkheid

De Gebruiker is zich bewust van en erkent dat de Eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die mogelijk direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de Informatie aangeboden op de Website. De Eigenaar heeft het recht, maar niet de plicht om Informatie die beschikbaar is op de Website te verwijderen.


Alle rechten voorbehouden

vergelijkenkies.com verschaft informatie aan haar gebruikers enkel voor persoonlijk gebruik. De gebruiker mag deze informatie enkel voor niet-commercieel gebruik nuttigen. Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten ten aanzien van de webpagina's, de inhoud, beeldmateriaal en andere auteursechtelijk beschermde werken op deze website komen toe aan vergelijkenkies.com.


Disclaimer

Deze disclaimer wordt verstaan onder, zoals eerder genoemd: de Eigenaar, de Gebruiker, Website, Diensten en Informatie.

Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Informatie is door de Eigenaar met grote zorg en aandacht samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van getoonde Informatie. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor content en Informatie op de aan deze Website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Informatie en content of delen daarvan maakt inbreuk op de geldende intellectuele rechten.


Vragen over de gebruiksvoorwaarden

Indien u een vraag heeft over de gebruiksvoorwaarden, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag. .


Alle hierboven genoemde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke pagina van vergelijkenkies.com. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met bovengenoemde.

Vergelijk & Kies: waarom niet minder betalen voor hetzelfde?

Ons motto: waarom zou je onnodig veel betalen voor een verzekering die dezelfde dekking heeft als een goedkopere verzekering, of een duur telefoonabonnement hebben met evenveel minuten, SMSjes en MBs als hetzelfde abonnement (maar dan goedkoper) bij een andere telecomprovider. Besparen op uw energierekening is voor de meeste mensen de grootst mogelijke besparing.