Communicatiestoornissen

Wanneer er sprake is van een communicatiestoornis dan is een storing tussen de zender en ontvanger van de informatie. De stoornis kan in dit geval aan drie factoren liggen: De zender, de ontvanger en de ruis van buitenaf. Ruis van buitenaf kan komen door bijvoorbeeld veel lawaai waardoor je elkaar niet goed kan verstaan, dit is meestal geen persoonlijke kwestie en hier kan je dan ook niet iets aan laten doen. Maar wanneer de stoornis ligt bij de zender omdat deze niet duidelijk articuleert bijvoorbeeld dan kan je dit laten verhelpen door naar de oorzaak te kijken, als er geen duidelijke oorzaak is dan kan het zijn dat de desbetreffende persoon doorverwezen wordt naar een logopedist die hem of haar kan helpen.

Wanneer moet ik naar een logopedist?

Zoals als eerder werd vermeld moet je naar een logopedist wanneer je moeite hebt bij het verzenden van bepaalde informatie door middel van je stem. Een logopedist is namelijk een persoon die gespecialiseerd is in het behandelen van communicatiestoornissen die te maken hebben met de mond. De onderdelen die hierbij horen zijn onder andere stemgebruik, taal, gehoor en uitspraak maar ook andere functies die de mond uitvoert kunnen onder de aandacht gebracht worden zoals eten, drinken en slikken. Meestal zijn kinderen degene die naar een logopedist komen voor een behandeling en de meeste logopedisten zijn dan ook kindvriendelijk. Hoortraining Almelo kan bij De-Spreekkamer.

Ben ik hiervoor verzekerd?

Logopedie wordt meestal vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar 100% vergoed. Echter kan het zijn dat sommige logopediepraktijken een DTL-screening en of deze vergoed wordt ligt aan de zorgverzekeraar, de één vergoed het namelijk wel en de andere niet. Daarnaast kan het ook zijn dat de zorgverzekeraar de behandeling alleen vergoed wanneer je een verwijzing hebt van je huisarts. Het is daarom altijd handig om het altijd even na te vragen bij uw verzekeraar zodat u straks niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bron: www.de-spreekkamer.nl

Vergelijk & Kies: waarom niet minder betalen voor hetzelfde?

Ons motto: waarom zou je onnodig veel betalen voor een verzekering die dezelfde dekking heeft als een goedkopere verzekering, of een duur telefoonabonnement hebben met evenveel minuten, SMSjes en MBs als hetzelfde abonnement (maar dan goedkoper) bij een andere telecomprovider. Besparen op uw energierekening is voor de meeste mensen de grootst mogelijke besparing.